O FESTIWALU

Festiwal o charakterze międzykulturowym zakłada twórczą promocję dziedzictwa kulturowego regionu oraz prezentacje wartości kultur etnicznych z innych krajów. Spotkania z najlepszymi Zespołami z całego świata mają być platformą wymiany doświadczeń w budowaniu jakości i sieci kontaktów między grupami uczestniczącymi w kolejnych edycjach festiwalu. Promocja różnorodności kulturowej jest, bowiem jednym z najistotniejszych elementów idei tego przedsięwzięcia. Odkrywanie i osobiste doświadczanie różnic, zwyczajów czy odmienności ma prowadzić do chęć poznania wartości własnego regionu.

Pomysłodawcami i inicjatorami Festiwalu byli były Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Marek Sowa oraz były Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca "Ziemia Myślenicka". Od samego początku wspierali on dążenia do organizacji tego wydarzania angażując różne siły i środki, tak by nowy Festiwal stał się wizytówką Małopolski w świecie. Działania te uzupełnia Pan Mieczysław Kęsek (ówczesny Radny Województwa Małopolskiego) , który wraz z Reprezentacyjnym Zespołem Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” wypracował ostateczny kształt tego niezwykłego przedsięwzięcia. Działania festiwalowe zaprojektowano długofalowo, tak by każdy kolejny rok zwiastował jego następną edycję.

Festiwal jest finansowany przez samorząd Województwa Małopolskiego oraz Miasto i Gminę Myślenice. Organizowany jest przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu oraz blisko 50 wolontariuszy z całej Polski. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem posiadają weryfikacje Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń, Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF.

       

 
 
© 2020 festival.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń