WYSTAWY

Wystawy – wernisaże i spotkania

z twórczości nawiązującej do tradycji regionalnych, lokalnych i historycznych.
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 20
Galeria Sztuki Współczesnej, hol wystawienniczy 


12.07.2022 r., wtorek, godz. 18.00 – 18.30 

otwarcie wystawy

„Jeden Naród o dwóch sztandarach. 100 lat przymierza wojskowego Polski i Rumunii”.

„Jeden naród o dwóch sztandarach”. Wystawa została przygotowana z okazji 100. rocznicy podpisania konwencji o przymierzu odpornym oraz konwencji wojskowej między Rumunią a Polską w marcu 1921 r. Na wystawie prezentowane są historyczne fotografie i materiały dokumentujące tworzenie i funkcjonowanie przymierza w latach 1918–1926 oraz stulecia przyjaźń polsko-rumuńskiej. Inauguracja ekspozycji odbyła się w maju br. w Warszawie podczas konferencji historyczno-dyplomatycznej o tym samym tytule, w której udział wzięli przedstawiciele rządów i dyplomacji Rumunii i Polski oraz polscy i rumuńscy historycy. Podczas tego wydarzenia zostały zaprezentowane tomy dyplomatyczne i wojskowe zawierające 109 dokumentów dotyczących tworzenia i funkcjonowania przymierza w latach 1918–1926. Jest on pierwszą, tak w historiografii polskiej, jak i rumuńskiej trójjęzyczną edycją źródeł, dotyczących przymierza obu państw. Inicjatorzy projektu – prof. Krzysztof Nowak i prof. Henryk Walczak – zajmujący się od lat międzywojenną historią obu krajów, zbadali archiwa polskie, krajowe (Archiwum Akt Nowych, Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie) i zagraniczne (Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce) oraz archiwa rumuńskie (Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Bukareszcie i także stołeczne Rumuńskie Archiwum Wojskowe).

Wystawa zrealizowana przez Ambasadę Rumunii w Rzeczypospolitej Polskiej.13.07.2022 r., wtorek godz. 18.00 – 18.30
otwarcie wystawy 

Malarstwo Zofii Stryjeńskiej na pocztówkach. Wernisaż z kolekcji Andrzeja Borczyko.

Zofia z Lubańskich Stryjeńska urodziła się w Krakowie w 1894r. Tutaj także podjęła studia artystyczne w Akademii Sztuk Pięknych, które następnie kontynuowała w Monachium. Od II wojny światowej przebywała w Paryżu. Tam zmarła w roku 1976.
Główny okres jej intensywnej działalności artystycznej przypadał na lata międzywojenne. Wtedy to zaznaczył się wyjątkowo silny wpływ sztuki zachodnioeuropejskiej i pozaeuropejskiej na malarstwo polskie. Jako przeciwwaga dla tych trendów wyłoniła się grupa artystów, która postawiła sobie za cel stworzenie odrębnego nurtu o bardziej polskim, narodowym obliczu czerpiącego inspirację z plastyki ludowej. Nurt ten reprezentowali m. innymi Władysław Skoczylas i Stanisław Ignacy Witkiewicz. Do grupy tej dołączyła także Zofia Stryjeńska, dla której inspiracją była szeroko rozumiany polski folklor: tańce, zabawy, stroje ludowe, obrzędy i zwyczaje, a także staropolskie baśnie i legendy. Powstawały zatem całe serie prac powiązanych tematycznie: „Tańce polskie”, „Kobiece nakrycia głowy”, „Młoda wieś polska”, „Harnasie”, „Polskie typy ludowe” i „Bożkowie słowiańscy”.
Jako osoba niesamowicie aktywna twórczo projektowała także reklamy, plakaty, wzory na tkaninach, oraz scenografie, m.in. do „Balladyny” i „Harnasiów”. W pawilonie polskim Międzynarodowej Wystawy Sztuk Dekoracyjnych organizowanej w 1925 roku w Paryżu zaprezentowała cykl 6 panneau „Pory roku”.
Artystka malowała głównie akwarelą, gwaszem i temperą, a postacie przez nią stworzone cechowały zazwyczaj rozmach i dynamika. W kompozycjach swoich zrywała ze statycznością na rzecz swoistej afirmacji życia, co przy intensywnej palecie barw kładzionych gładkimi plamami przyciągało wzrok i oddziaływało na świadomość odbiorców. Dzięki temu zyskała dużą popularność zdobywając liczne grono entuzjastów, a wiele z jej prac wydawanych było na pocztówkach. Ówczesne wydawnictwa poligraficzne chętnie wykorzystywały motywy z jej twórczości także do okolicznościowych kartek świątecznych: Bożonarodzeniowych, Noworocznych i Wielkanocnych.
Przestawiany fragment kolekcji kart pocztowych stanowi niewielki wycinek twórczości Zofii Stryjeńskiej. Do zestawu wybrane zostały przykładowe prace z różnych serii, przy czym istotnym kryterium wyboru była tu jakość poligrafii, i trzeba przyznać, że wydawnictwa przedwojenne są pod tym względem zdecydowanie lepsze od tych wydawanych już po wojnie, stąd też zdecydowana większość prezentowanych walorów to już wydania zabytkowe.


© 2020 festival.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń