Zespół Pieśni i Tańca Araks

Zespół Pieśni i Tańca „Araks” działa przy Konsulacie Honorowym Armenii na Ukrainie. Powstał w 2006 roku w Charkowie i składa się z dzieci, młodzieży i dorosłych Armeńczyków. W 2012 roku zespół zyskał tytuł wzorowej grupy artystycznej. Wraz z Zespołem Arakas występuje ponad 70 artystów w trzech różnych grupach wiekowych. Grupa koncertowała w Bułgarii, Serbii, Węgrzech, Rosji i Francji.