SKUD Sveti Sava

SKUD Sveti Sava powstał w 1995 roku. W repertuarze grupy znajdują się liczne układy taneczne i opracowania muzyczne, które odzwierciedlają zróżnicowany serbski folklor. W zespole występują młodzież i dorośli, którzy w umiejętny sposób prezentują folklor taneczny i muzyczny swojego kraju. Podczas licznych zagranicznych koncertów artyści wzbudzają zachwyt i podziw wśród publiczności. Członkowie zespołu Sveti Sava szczególna uwagę zwracają na wierne odtworzenie kostiumów ludowych i na autentyczny przekaz muzyki i tańca. Zespół koncertował m.in. w Włoszech, Bułgarii, Czechach i Grecji.

375