O festiwalu

Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem, to w skali Województwa Małopolskiego  jedna z największych i najbardziej różnorodnych imprez tego typu. Pomysł na stworzenie tego niesamowitego wydarzenia pojawił się już kilka lat temu, a starania o organizację Festiwalu przyniosły wymierny efekt w maju 2013, kiedy to dzięki przychylności władz Województwa Małopolskiego i Gminy Myślenice rozpoczęto prace nad dokumentami wcielającymi ideę w życie. W tym samym czasie Sejmik Województwa Małopolskiego uchwalił finansowanie Festiwalu na rok 2014. Działania festiwalowe zaprojektowano w sposób długofalowy, tak aby każdy kolejny rok zwiastował następną jego edycję. Od 2017 roku festiwal odbywa się pod auspicjami Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF. 

LOGO_2018Koncepcja festiwalu jest sumą doświadczeń, jakie członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”, wchodzący w skład Komitetu Organizacyjnego, zebrali podczas wielu międzynarodowych wydarzeń folklorystycznych na całym świecie.

Ideą festiwalu jest promocja dziedzictwa kulturowego regionu, przy jednoczesnym ukazaniu piękna różnorodności kultur etnicznych z całego świata. Odkrywanie różnic, innych zwyczajów, doświadczanie odmienności kultur innych krajów jest kluczowe dla rozwoju tożsamości i identyfikacji etnicznej, jest kluczowe do poznania wartości własnego regionu. Poprzez organizację Festiwalu pragniemy także podjąć działania aktywizujące ruch Zespołów Pieśni i Tańca w Małopolsce, które dzięki udziałowi w tego typu imprezie będą miały większą motywację do rozwoju swojej działalności.

Każdego roku Festiwal trwa 10 dni. Bierze w nim udział 12 grup – dziesięć zagranicznych i dwie polskie. Zespoły zostają wybierane spośród wielu zgłoszeń z całego świata. To blisko trzystu osiemdziesięciu wykonawców tworzących niezwykły folklorystyczny spektakl. Wszystkie zespoły mieszkają w Małopolskiej Szkole Gościnności na Myślenickim Zarabiu, skąd  rozjeżdżają  się po całej Małopolsce, promując kulturę swoich krajów i poznając nasz region. Program Festiwalu uzupełnią zespoły komercyjne, czerpiące swoje inspiracje z kultury ludowej Polski i innych części świata. Wszystkich wykonawców każdego roku można zobaczyć na scenie głównej Festiwalu, umieszczonej na Rynku w Myślenicach – tam też odbywa się ceremonia otwarcia i zamknięcia Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem. Partnerem Festiwalu od samego początku jest Miasto Miechów.

Pomysłodawcami festiwalu są Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” oraz Marszałek Województwa Małopolskiego, od samego początku wspierający kampanię na rzecz powstania tego ważnego wydarzenia w naszym regionie. Dużą pomoc w tworzeniu Festiwalu okazał także ówczesny Radny Województwa Małopolskiego, Pan Mieczysław Kęsek oraz Pan Marek Haber.

O_18_131394

 

Hejnał Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem

Festiwal finansowany jest przez samorząd Województwa Małopolskiego oraz Miasto i Gminę Myślenice. Organizatorami festiwalu są: Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” , Myślenickie Towarzystwo Kultury, Województwo Małopolskie, Gmina Myślenice, Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu oraz blisko 80 wolontariuszy.

Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem posiadają weryfikacje Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń, Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF

logo_mini_raw (1)

 Artyści  Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem  

Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2014

Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2015

Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2016

Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2017

Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2018