Komitet organizacyjny

Piotr Szewczyk

Dyrektor Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem O_15_09592-kw-wwwDyrektor Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”. Pomysłodawca i  dyrektor festiwalu. Odpowiedzialny m.in. za kontakt z międzynarodowymi grupami.

Kamil Kozieł

O_15_09581-kw-wwwZastępca dyrektora ds. logistyki Tancerz w Reprezentacyjnym Zespole Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”. Zastępca dyrektora ZPiT „Ziemia Myślenicka”. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Zarządzania i Komunikacji oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Podczas Festiwalu odpowiedzialny za logistykę i organizację zakwaterowania, żywienia oraz transportu.

Karolina Druzgała – Pawlak

O_15_09515-kw-wwwZastępca dyrektora ds. programowych Choreograf i instruktor tańca w Reprezentacyjnym Zespole Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”. Absolwentka studium choreograficznego (dyplom z wyróżnieniem). Podczas festiwalu odpowiada za program prezentacji głównych i towarzyszących

 

Zastępca dyrektora ds. HR i wolontariatu O_15_09562-kw-wwwTancerka w Reprezentacyjnym Zespole Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”. W latach 2010 – 2012 pełniła funkcję inspektora grup tanecznych. Interesuje się kulturą ludową, antropologią kulturową. Podczas Festiwalu odpowiada za koordynowanie pracy przewodników i opiekunów grup.

Natalia Nowacka

Koordynator ds. wizualnych O_15_09529+kw+wwwDoktorantka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, opiekun i twórca Galerii 30 kilometr Myślenickiego Towarzystwa Kultury. Podczas Festiwalu odpowiada za przygotowanie, opracowanie i skład wszystkich materiałów (plakat, ulotka, katalog, program) oraz identyfikację wizualną całego wydarzenia.

 Agnieszka Horab

Koordynator ds. obiegu dokumentów księgowych O_15_09474-kw-wwwInspektor w Wydziale Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach. W ramach działań festiwalowych odpowiedzialna za obieg dokumentów.

Urszula Kozieł

Zastępca dyrektora ds. logistyki   O_15_09554-kw-wwwTancerka w Reprezentacyjnym Zespole Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”. Z Festiwalem związana od pierwszej jego edycji. Podczas Festiwalu odpowiedzialny za logistykę i organizację zakwaterowania, żywienia oraz transportu.

Anna Górecka

Koordynator ds. scen towarzyszących  O_15_09506-kw-wwwTancerka w Reprezentacyjnym Zespole Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”. Z Festiwalem związana od pierwszej jego edycji. Odpowiada za organizację scen towarzyszących w partnerskich  miastach, które organizatorzy każdego roku zapraszają do udziału w Festiwalu.

Justyna Piechnik

Przedstawiciel Małopolskiej Szkoły Gościnności  O_15_09547-kw-wwwNauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  Małopolska Szkoła Gościnności. W ramach współpracy z komitetem organizacyjnym odpowiada za koordynowanie pracy szkolnych wolontariuszy, którzy zaangażowali się w przygotowania do Festiwalu. 

Małgorzata Trolka

Przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Naczelnik w Wydziale Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach. W ramach codziennych obowiązków odpowiada m.in. za pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację szerokiego wachlarza działań samorządowych.

Roman Strzelczyk

Koordynator ds. bezpieczeństwa Pracownik Straży Miejskiej w Myślenicach. Specjalista ds. zabezpieczeń imprez masowych. Odpowiada za zabezpieczenie m.in. podczas Myślenickiego Festiwalu Lata. komitet_mmsf