Komitet organizacyjny

Piotr Szewczyk

O_15_09592-kw-wwwDyrektor Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem oraz Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”. Jeden z pomysłodawców festiwalu. Odpowiedzialny m.in. za kontakt z międzynarodowymi grupami oraz promocję wydarzenia.

Kamil Kozieł

O_15_09581-kw-wwwZastępca dyrektora ds. logistyki Tancerz w Reprezentacyjnym Zespole Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”. Zastępca dyrektora ZPiT „Ziemia Myślenicka”. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Zarządzania i Komunikacji oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Podczas Festiwalu odpowiedzialny za logistykę i organizację zakwaterowania, żywienia oraz transportu.

Karolina Druzgała – Pawlak

O_15_09515-kw-wwwZastępca dyrektora ds. programowych Choreograf i instruktor tańca w Reprezentacyjnym Zespole Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”. Absolwentka studium choreograficznego (dyplom z wyróżnieniem). Podczas festiwalu odpowiada za program prezentacji głównych i towarzyszących

 

Natalia Nowacka

Koordynator ds. wizualnych O_15_09529+kw+wwwDoktorantka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, opiekun i twórca Galerii 30 kilometr Myślenickiego Towarzystwa Kultury. Podczas Festiwalu odpowiada m.in. za organizację warsztatów rękodzieła, kina plenerowego oraz kwestie wizualne.

 Agnieszka Horab

Koordynator ds. administracyjnych O_15_09474-kw-wwwInspektor w Wydziale Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach. W ramach działań festiwalowych odpowiedzialna za obieg dokumentów oraz kwestie formalne. 

Urszula Kozieł

Zastępca dyrektora ds. logistyki   O_15_09554-kw-wwwTancerka w Reprezentacyjnym Zespole Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”. Z Festiwalem związana od pierwszej jego edycji. Podczas Festiwalu odpowiedzialny za logistykę i organizację zakwaterowania, żywienia oraz transportu.

Justyna Piechnik

Przedstawiciel Małopolskiej Szkoły Gościnności  O_15_09547-kw-wwwNauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  Małopolska Szkoła Gościnności. W ramach współpracy z komitetem organizacyjnym odpowiada za koordynowanie pracy szkolnych wolontariuszy, którzy zaangażowali się w przygotowania do Festiwalu, organizację Cafe Festiwalowego oraz happening kuchnia świata.

Roman Strzelczyk

Koordynator ds. bezpieczeństwa Pracownik Straży Miejskiej w Myślenicach. Specjalista ds. zabezpieczeń imprez masowych. Odpowiada za zabezpieczenie m.in. podczas Myślenickiego Festiwalu Lata.

Anna Ambroży 

Wicedyrektor Małopolskie Szkoły Gościnności. Podczas festiwalu odpowiedzialna za projekty oraz gości specjalnych. Przygotowuje i koordynuje spotkania autorskie i podróżnicze. Opiekuje się ponadto Festiwalowym Biurem Informacyjnym (FBI).