honorary committee

MAREK SOWA
 Marshal of the Malopolska Region

Marek Sowa

MACIEJ OSTROWSKI
 Mayor of Myślenice

Maciej Ostrowski

 STANISŁAW BISZTYGA
 Honorary Member of the Group Song and Dance “Ziemia Myslenicka”

bisztyga

MIECZYSŁAW KĘSEK
 Member of Myślenice Region Assembly

Mieczyslaw Kesek