Historia

Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem, to pierwsza tego typu tak szeroka i uniwersalna propozycja z zakresu kultury ludowej w tej części Województwa Małopolskiego. Idea Festiwalu dojrzewała przez kilka lat, aż wreszcie w maju 2013 dzięki przychylności władz Województwa Małopolskiego trafiła na podatnym grunt. Do grudnia 2013 trwały pracę nad dokumentami stanowiącymi o wydarzeniu. W tym samym czasie Sejmik Województwa Małopolskiego zapisał w budżecie na rok 2014 finansowanie Festiwalu. Kilka miesięcy później – w marcu 2014 roku, Radni Sejmiku ponownie przyjrzeli się Festiwalowi ostatecznie potwierdzając jego finansowanie. Uroczyste podpisanie umowy między Województwem Małopolskim a Gminą Myślenice odbyło się 29 kwietnia 2014 roku. 

podpisanie umowy

Uroczyste podpisanie umowy na finansowanie i organizację Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem 2014 w środku Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa

Festiwal o charakterze międzynarodowym zakłada aktywną promocję dziedzictwa kulturowego regionu oraz prezentacje wartości kultur etnicznych innych krajów. Organizacja imprezy o kluczowym znaczeniu dla rozwoju tożsamości i identyfikacji etnicznej w regionie ma wpłynąć na aktywizujące twórców ludowych – zwłaszcza w obszarze muzyki, tańca i śpiewu.

Spotkania z najlepszymi Zespołami z całego świata mają być platformą wymiany doświadczeń w budowaniu jakości i sieci kontaktów między grupami uczestniczącymi w kolejnych edycjach festiwalu. Promocja różnorodności kulturowej jest, bowiem jednym z najistotniejszych elementów idei tego przedsięwzięcia. Odkrywanie i osobiste doświadczanie różnic, zwyczajów czy odmienności ma prowadzić do chęć poznania wartości własnego regionu.

Pomysłodawcą i inicjatorem Festiwalu jest Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Marek Sowa. Od samego początku wspierał on dążenia do organizacji tego wydarzania angażując różne siły i środki, tak by nowy Festiwal stał się wizytówką Małopolski w świecie. Działania te uzupełnia Pan Mieczysław Kęsek (Radny Województwa Małopolskiego) , który wraz z Reprezentacyjnym Zespołem Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” wypracował ostateczny kształt tego niezwykłego przedsięwzięcia. Działania festiwalowe zaprojektowano długofalowo, tak by każdy kolejny rok zwiastował jego następną edycję.

Festiwal jest finansowany przez samorząd Województwa Małopolskiego oraz Miasto i Gminę Myślenice. Organizowany jest przez Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”, Myślenickie Towarzystwo Kultury oraz blisko 50 wolontariuszy z całej Polski.

Podpisanie umowy na organizacje i finansowanie festiwalu wraz z prezentacja logo i hejnału

Filmowa prezentacja Festiwalu