Pieniądze od mnistra

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Myślenickiemu Towarzystwu Kultury 50.000 zł dotacji na zakup wyposażenia technicznego oraz artystycznego na potrzeby Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”MK-DN.logo

To drugi etap zadania rozpoczętego w ubiegłym roku. Specjalny program współfinansowany jest także przez Miasto i Gminę Myślenice, która zagwarantowała finansowy wkład własny.

Myślenickie Towarzystwo Kultury powstało w 2011 roku. Od chwili zawiązania realizuje zadania związane z prowadzeniem Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”. Jednym z podstawowych zadań Towarzystwa jest rozwijanie działalności Zespołu m.in. poprzez zakup stosownego wyposażenia do prowadzenia działalności artystycznej i organizacyjnej.

- W ubiegłym roku ze środków Ministra Kultury oraz Gminy Myślenice udało się zakupić fortepian oraz część sprzętu nagłośnieniowego, który wykorzystujemy w naszej sali baletowej. Teraz uzupełnimy nasze zakupy o kolejne sprzęty m.in. instrumenty muzyczne, w tym kontrabas, kolejne elementy sprzętu nagłośnieniowego, sprzęt do rejestracji dźwięku i inne – wyjaśnia Piotr Szewczyk, dyrektor Zespołu „Ziemia Myślenicka”.

Dofinansowanie jakie udało się pozyskać stowarzyszeniu z Myślenic, to ważny krok na drodze profesjonalizacji prowadzonej działalności. Po usamodzielnieniu się Zespołu „Ziemia Myślenicka” sporo trzeba było zainwestować w nowy sprzęt. Jednak sprawny zarząd Towarzystwa i zaangażowane kierownictwo Zespołu radzą sobie doskonale. Przypomnijmy, że w 2011 roku korporacja IBM przyznała grant rozwojowy Myślenickiemu Towarzystwu Kultury z którego zakupiono sprzęt multimedialny, wyposażenie do sekretariatu, rzutnik multimedialny, ekran i oprogramowanie. Każdego roku Towarzystwo Kultury realizuje projekty kulturalne o łącznej rocznej wartości ok. 100 000 zł. Z tego, aż 70 proc. to środki zewnętrzne.

- Korzystamy głównie ze wsparcia Województwa Małopolskiego, Ministerstwa Kultury czy prywatnych fundacji. Oczywiście ogromnym zaangażowaniem wykazuje się także Gmina Myślenice na którą zawsze możemy liczyć – mówi Kamil Kozieł, sekretarz Myślenickiego Towarzystwa Kultury.