Konsultant naukowy

Dr Joanna Dziadowiec związana z Instytutem Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego została oficjalnym konsultantem merytorycznym Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem. Dr Dziadowiec w swojej pracy naukowej porusza głównie kwestie związane z systematyką międzynarodowych festiwali folkloru w Europie i na świecie.

Joanna Dziadowiec, doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego), absolwentka kulturoznawstwa międzynarodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego (dyplom z wyróżnieniem). Wydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w Instytucie Studiów Regionalnych, w Katedrze Antropologii Kultury Współczesnej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główne obszary zainteresowań naukowych i tematyka dotychczasowych publikacji to: interakcjonizm, komunikacja i integracja interkulturowa, zderzenia i dialog kultur, zagadnienia tożsamości, etniczności, regionalności, wielokulturowości i transkulturowości, współczesny rytualizm, performatyka, antropologia widowisk kulturowych i festiwali, ludyczność, sytuacje folklorystyczne z perspektywy współczesnej – nowe zjawiska w folklorze i jego formy. Tytuł rozprawy doktorskiej: Teorie i interpretacje festiwali folklorystycznych w perspektywie interkulturowej. Badania naukowe łączy z praktyką zarówno jako menadżer i animator wielu przedsięwzięć kulturalnych i naukowych, konsultant kulturoznawczy projektów i programów TV, jak i członek zespołów i organizacji folklorystycznych. Związana z różnymi jednostkami akademickimi i instytucjami kultury (m.in. Instytut Kultury UJ, Instytut Studiów Międzykulturowych UJ, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, Centrum Studiów Humanistycznych UJ, Katedra Międzynarodowych Studiów Polonistycznych UJ, Seria Humanistyczna Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów UJ, Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych UJ, Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, Studencki Zespół Góralski „Skalni” UR, Agencja Eventowa „Tatra Group”). Należy do Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego oraz do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społecznego i Dialogu Międzykulturowego „Cooperantis”. Obecnie przygotowuje książkę Performatywność współczesnej kultury i folkloru. Studium z zakresu międzykulturowych festiwali folklorystycznych. Od niedawna konsultant merytoryczny Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem. joanna.dziadowiec@uj.edu.pl.