Komunikat organizatorów

Organizatorzy Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem 2014 informują, 
że w razie ulewnych deszczy festiwal zostanie przeniesiony do Hali Widowiskowo 
Sportowej w Myślenicach przy ulicy Zdrojowej 9!